Protokoll utskottssammanträde 2019/20:12

Trafikutskottets protokoll 2019/20:12

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:12

DATUM

2019-12-02

TID

11:00-11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:11.

§ 2

§ 3

Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:TU1.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Medgivande att närvara


Utskottet beslutade att Cesar Vargas Iglesias från Socialdemokraternas gruppkansli fick närvara under punkten 4 vid dagens sammanträde.

§ 4

§ 5

§ 6

Information gällande säkerheten på Stockholm Arlanda Airport


Säkerhetsdirektören Mats Paulsson, ansvarig public affairs, från Swedavia, avdelningschefen Gunnar Ljungberg från Transportstyrelsen och säkerhetschefen Ari Stenman för Polismyndigheten informerade med anledning av medierapporteringen om säkerheten på Stockholm Arlanda Airport.

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att Helena Gellerman (L) och Denis Begic (S) deltog i Intenet Governance Forum 2019 i Berlin den 29 november 2019.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 5 december kl 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 5 december 2019

Jens Holm Anders Åkesson

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2019/20:12

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5-6

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf

X

X

X

X

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf

X

X

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

O

Sten Bergheden (M)

X

X

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

X

X

Patrik Jönsson (SD)

X

X

X

X

Emma Berginger (MP)

X

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

O

X

X

Helena Antoni (M)

O

O

O

O

Gunilla Carlsson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Anne Oskarsson (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

O

O

Jessica Thunander (V)

O

X

X

X

Betty Malmberg (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Lotta Olsson (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Marlene Burwick (S)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.