Protokoll utskottssammanträde 2019/20:12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2019/20:12

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:12

DATUM

2020-06-04

TID

08.00–08.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:11.

§ 2

Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali (UFöU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:86 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:UFöU4.

V-ledamoten anmälde reservationer.

M-, C-, V- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (UFöU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:110 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:UFöU5.

M-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

  • talarlistor för debatter avseende betänkandena UFöU4 och UFöU5 har funnits tillgängliga i Förstakammarsalen samt i efterhand kommer att cirkuleras elektroniskt till respektive parti.
  • presidiet undersöker när i tiden regeringens kvartalsrapportering om insatsen i Irak kan läggas in framöver.
  • ett utskott som justerat ett betänkande fram till att ärendet bordläggs i kammaren kan ta tillbaka ärendet för ev. ytterligare beredning och justering.
  • Aktuelltutskick utarbetas för betänkandena UFöU4 och UFöU5.

Utskottet beslutade att ordföranden får mandat att justera dagens sammanträdesprotokoll eftersom detta är utskottets sista sammanträde.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras torsdagen den 11 juni 2020

Pål Jonson


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:12

§1-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S), ordförande

Pål Jonson (M), vice ordförande

X

Niklas Karlsson (S)

X

Hans Wallmark (M)

X

Björn Söder (SD)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Jörgen Berglund (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Adaktusson (KD)

Heléne Björklund (S)

Joar Forssell (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

X

Hans Rothenberg (M)

SUPPLEANTER

Olle Thorell (S)

X

Alexandra Anstrell (M)

Paula Holmqvist (S)

Margareta Cederfelt (M)

Markus Wiechel (SD)

Pyry Niemi (S)

X

Daniel Bäckström (C)

Håkan Svenneling (V)

Jessika Roswall (M)

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Annika Strandhäll (S)

X

Allan Widman (L)

Ludwig Aspling (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Magnus Ek (C)

Anders Östberg (S)

Marlene Burwick (S)

Kalle Olsson (S)

Alexandra Völker (S)

Magdalena Schröder (M)

Tobias Billström (M)

Karin Enström (M)

X

Johan Forssell (M)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Linda Modig (C)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Robert Halef (KD)

X

Ingemar Kihlström (KD)

Fredrik Malm (L)

Maria Nilsson (L)

Karolina Skog (MP)

Rasmus Ling (MP)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

O

X

O

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.