Protokoll utskottssammanträde 2019/20:13

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:13

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:13

DATUM

2019-12-05

TID

10.00–10.24

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:12.

§ 2

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 utgiftsområde 13 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:AU1.

SD-ledamöterna anmälde en reservation. M-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Utredningen Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

Särskilde utredaren Anders Ferbe informerade om utredningens betänkanden (SOU 2018:66 och SOU 2019:10).

§ 4

Kanslimeddelanden

  • Kanslichefen anmälde sammanträdesplanen.
  • Kanslichefen anmälde AU-Hänt 2019/20:4.
  • Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse enligt bilaga 2
    (dnr 766-2019/20).

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
10 december 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 10 december 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:13

§ 1

§ 2

§ 3-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

Mats Green (M), andre vice ordf.

X

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

X

Helén Pettersson (S)

Martin Ådahl (C)

Ali Esbati (V)

Josefin Malmqvist (M)

X

X

Ebba Hermansson (SD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

Serkan Köse (S)

X

X

X

Alexander Christiansson (SD)

X

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

Maria Arnholm (L)

X

X

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

X

X

X

Katarina Brännström (M)

Marianne Pettersson (S)

O

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

X

X

X

Ciczie Weidby (V)

X

X

X

Helena Bouveng (M)

Sara Gille (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Vakant (M)

Cassandra Sundin (SD)

Linda Lindberg (SD)

Maria Nilsson (L)

Robert Hannah (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.