Protokoll utskottssammanträde 2019/20:14

Finansutskottets protokoll 2019/20:14Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:14

Datum

2019-11-26

Tid

kl. 11.00-11.05

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Hemlig handling från Allmänna rådet (GAC9 19 november finns på kansliet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:13.

§ 3

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Utskottet inledde beredningen av proposition 2019/20:1 UO2.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Utskottet inledde beredningen av proposition 2019/20:1 UO25.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)

Utskottet inledde beredningen av proposition 2019/20:1 UO26.

Ärendet bordlades.

§ 6

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)

Utskottet inledde beredningen av proposition 2019/20:1 UO27.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdag 28 november kl. 10.30.

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:14

§ 1-2

§ 3-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

X

Gunilla Carlsson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

-

-

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

Emil Källström (C)

-

-

Ulla Andersson (V)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

O

Jakob Forssmed (KD)

-

-

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Mats Persson (L)

-

-

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

X

Sofia Westergren (M)

X

X

Eva Lindh (S)

O

O

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

X

X

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande