Protokoll utskottssammanträde 2019/20:14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:14

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:14

DATUM

2019-11-21

TID

10.30–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:13.

§ 2

Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning (SfU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:9 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SfU10.

M- och SD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande (SfU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:10 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SfU11.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Kanslimeddelanden

En inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 november 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 26 november 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:14

§ 1–5

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

Paula Bieler (SD)

X

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

O

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

X

Hans Eklind (KD)

Björn Petersson (S)

X

Bengt Eliasson (L)

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

Mats Berglund (MP)

X

Arin Karapet (M)

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

O

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

X

Paula Holmqvist (S)

Jonny Cato (C)

X

Christina Höj Larsen (V)

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

X

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Roza Güclü Hedin (S)

X

Ida Gabrielsson (V)

Johanna Jönsson (C)

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande