Protokoll utskottssammanträde 2019/20:15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:15

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:15

DATUM

2019-11-26

TID

11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:14.

§ 2

Information från Försäkringskassan

Generaldirektör Nils Öberg med medarbetare informerade om det aktuella läget och om myndighetens verksamhet.

§ 3

Övriga frågor

Utskottet beslutade att till ett kommande sammanträde bjuda in statsrådet Ardalan Shekarabi, Socialdepartementet och statsrådet Morgan Johansson, Justitiedepartementet för att informera om hanteringen av frågor om bidragsbrott samt medborgarskap.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 28 november 2019 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 28 november 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:15

§ 1–4

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Paula Bieler (SD)

X

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

X

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

X

Hans Eklind (KD)

X

Björn Petersson (S)

X

Bengt Eliasson (L)

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Mats Berglund (MP)

X

Arin Karapet (M)

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

X

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

X

Paula Holmqvist (S)

Jonny Cato (C)

O

Christina Höj Larsen (V)

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

X

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

X

Johanna Jönsson (C)

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande