Protokoll utskottssammanträde 2019/20:15

Socialutskottets protokoll 2019/20:15

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:15

DATUM

2020-01-23

TID

09.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utskottsgemensam offentlig utfrågning på temat psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv.

Utskottet höll en utskottsgemensam offentlig utfrågning tillsammans med arbetsmarknadsutskottet, kulturutskottet, socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet på temat psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv.

Program med deltagare bifogas som bilaga 2.

Vid protokollet

Justeras den 28 januari 2020


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1prot.2019/20:15

§ 1

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf.

N

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

N

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

N

Johan Hultberg (M)

Per Ramhorn (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

N

Anders W Jonsson (C)

Karin Rågsjö (V)

N

Ulrika Heindorff (M)

N

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

N

Yasmine Bladelius (S)

N

Dag Larsson (S)

N

Lina Nordquist (L)

N

Christina Östberg (SD)

Pernilla Stålhammar (MP)

N

Michael Anefur (KD)

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

N

Ulrika Jörgensen (M)

N

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

N

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

Maj Karlsson (V)

Noria Manouchi (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

N

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

N

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

N

Linda Lindberg (SD)

Camilla Hansén (MP)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Juno Blom (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANTER

Lars-Arne Staxäng (M)

Cecilia Engström (KD)

N

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Bilaga 2

Program: Utskottsgemensam offentlig utfrågning på temat psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv

Tid: – Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 9.00–12.00

Plats: – Riksdagens andrakammarsal

Moderator: Ing-Marie Wieselgren, projektchef/psykiatrisamordnare Sveriges Kommuner och Regioner

9.00–9.10

Inledning

Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet

9.10–9.30

Hur bygger man långtidsfriska arbetsplatser?

Magnus Svartengren, överläkare och professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet

9.30–9.50

Aktivt ledarskap för friska medarbetare

Anna Nyberg, leg. psykolog och docent, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet

Tina Bengtsson, HR-strateg, Torsby kommun

9.50–10.10

Unga personers psykiska hälsa samt friluftslivets betydelse för den psykiska hälsan

Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Anna Bessö, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten

10.10–10.35

Paus


10.35–10.55

Hur främjar vi psykisk hälsa och hur kan vi effektivt motverka och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga?

Linda Welin, verksamhetschef, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne

Michelle Nilsson, ordförande, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne

10.55–11.15

Psykisk hälsa hos elever och studenter

Ylva Brännström Almquist, docent, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Matilda Strömberg, ordförande, Sveriges förenade studentkårer

Jennie Gustafsson, förbundsordförande, Sveriges elevråd – Svea

Ebba Kock, ordförande, Sveriges elevkårer

11.15–11.55

Frågor från utskottens ledamöter

11.55–12.00

Avslutning

Acko Ankarberg Johansson, ordförande i socialutskottet, och

Kristina Nilsson, vice ordförande i socialutskottet

Inbjudna åhörare – beredda att svara på frågor

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmiljöverket

Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

Kommunal

Kulturdepartementet

Miljödepartementet

Skolinspektionen

Skolverket

Socialdepartementet

Socialstyrelsen

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Suntarbetsliv

Sveriges Kommuner och Regioner

Universitetskanslersämbetet

Utbildningsdepartementet