Protokoll utskottssammanträde 2019/20:16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:16

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:16

DATUM

2019-11-28

TID

10.30–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:15.

§ 2

Information om den s.k. gymnasielagen

Generaldirektör Mikael Ribbenvik med medarbetare, Migrationsverket och generaldirektör Peter Fredriksson med medarbetare, Skolverket, informerade om den s.k. gymnasielagen.

§ 3

EU-frågor på det migrationspolitiska området

Statssekreterare Lars Westbratt med medarbetare, Justitiedepartementet, återrapporterade från RIF-rådets möte den 7–8 oktober 2019.

§ 4

EU-frågor på det migrationspolitiska området

Statssekreterare Lars Westbratt med medarbetare, Justitiedepartementet, informerade utskottet om framtiden för EU:s migrations- och asylpolitik och om brexitarbetet

§5

Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat EU (SfU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:26.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
3 december 2019 kl. 11.00.


Vid protokollet

Justeras den 3 december 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:16

§ 1–3

§ 4–6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Paula Bieler (SD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

O

O

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

Bengt Eliasson (L)

O

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

Mats Berglund (MP)

Arin Karapet (M)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

X

X

Paula Holmqvist (S)

Jonny Cato (C)

X

X

Christina Höj Larsen (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

X

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

Johanna Jönsson (C)

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande