Protokoll utskottssammanträde 2019/20:17

Finansutskottets protokoll 2019/20:17Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:17

Datum

2019-12-05

Tid

kl. 10.30-10.34

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

  • Kansliet informerade om en nyligen publicerad granskningsrapport från Riksrevisionen: Nationalräkenskaperna – en stabilare grund för finanspolitiken (RiR 2019:34) och en kommande granskning om Svenska skeppshypotekskassan med beräknad publicering 10 december.
  • Utskottet beslutade att kalla ansvariga riksrevisorer till ett kommande sammanträde för information om de två granskningarna.
  • Utskottet beslutade att ställa in det preliminärt inplanerade sammanträdet den 10 december.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:16.

§ 3

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2019/20:1 UO2 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2019/20:1 UO25 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2019/20:1 UO26.

Ärendet bordlades.

§ 6

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2019/20:1 UO27 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdag 12 december kl. 10.30.

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:17

§ 1-5

§ 6-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

X

Gunilla Carlsson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

-

-

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

-

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Mats Persson (L)

-

-

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Karolina Skog (MP)

-

-

Mattias Karlsson i Luleå (M)

-

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

O

Sofia Westergren (M)

X

X

Eva Lindh (S)

X

X

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande