Protokoll utskottssammanträde 2019/20:17

Justitieutskottets protokoll 2019/20:17

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:17

DATUM

2020-02-18

TID

11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:16.

§ 2

Unga lagöverträdare (JuU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU30.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Terrorism (JuU32)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU32.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kriminalvårdsfrågor (JuU28)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Ärendet bordlades.

§ 5

2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU16)

Utskottet behandlade skrivelse 2019/20:62 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 7

Utskottsresa till Västernorrlands län

Utskottet beslutade att företa en studieresa till Västernorrlands län den 23-24 mars 2020.

§ 8

Seminarium om ekonomisk brottslighet

Utskottet beslutade att hålla ett seminarium: Den ökade ekonomiska brottsligheten – vilket ansvar har revisorn? senare under våren eller under hösten, gemensamt med Ekobrottsmyndigheten och Revisorsinspektionen.

§ 9

Fråga om utskottsinitiativ för lagstiftning om slopad straffrabatt för unga myndiga

Johan Forssell (M) föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ för lagstiftning om slopad straffrabatt för unga myndiga.

Ärendet bordlades.

§ 10

Nästa sammanträde

Torsdagen den 5 mars 2020 kl. 14.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 5 mars 2020

Ingemar Kihlström


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:17

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf. tjl. t.o.m. 2020-03-18

-

-

-

-

-

Johan Forssell (M)

X

X

X

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

X

O

X

O

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

X

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

X

X

X

Ellen Juntti (M)

X

X

X

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

X

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

X

O

O

Carina Ödebrink (S)

X

X

X

X

X

Johan Pehrson (L)

X

X

X

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

X

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

X

X

Ingemar Kihlström (KD) vice ordf. tjl. t.o.m. 2020-03-18

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

O

O

X

X

Mikael Damsgaard (M)

O

X

O

X

O

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

O

O

O

O

O

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Mattias Ingeson (KD)

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-01-31

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.