Protokoll utskottssammanträde 2019/20:17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:17

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:17

DATUM

2019-12-03

TID

11.00–12.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:16.

§ 2

Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter brexit (SfU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:26.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SfU12.

§ 3

Information från Migrationsverket

Generaldirektör Mikael Ribbenvik och verkets överdirektör informerade om det aktuella läget och om myndighetens verksamhet.

§ 4

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 5 december 2019 kl. 10.30.


Vid protokollet

Justeras den 5 december 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:17

§ 1–2

§ 3

§ 4–6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

Paula Bieler (SD)

X

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

X

Solveig Zander (C)

X

O

X

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

X

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

X

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

O

O

O

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

X

Mats Berglund (MP)

O

O

X

Arin Karapet (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

O

Ann-Sofie Alm (M)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

O

X

O

Paula Holmqvist (S)

Jonny Cato (C)

O

X

Christina Höj Larsen (V)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

X

O

X

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

X

X

X

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Martina Johansson (C)

O

O

O

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

Johanna Jönsson (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.