Protokoll utskottssammanträde 2019/20:18

Justitieutskottets protokoll 2019/20:18

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:18

DATUM

2020-03-05

TID

14.00-14.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praktikanten Clara Manze fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Regeringen informerade inför RIF-rådet den 12-13 mars 2020

Inrikesminister Mikael Damberg med medarbetare informerade.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:17.

§ 4

Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn (JuU22)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:69 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Straffrättsliga frågor (JuU26)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Ärendet bordlades.

§ 6

Processrättsliga frågor (JuU27)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Ärendet bordlades.

§ 7

Fråga om utskottsinitiativ för lagstiftning om slopad straffrabatt för unga myndiga

Utskottet beslutade att inte ta något initiativ, se bilaga 2.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna från M, SD och KD och ansåg att utskottet borde tagit ett initiativ enligt framlagda förslaget.

§ 8

Utskottet beslutade att bjuda in justitieminister Morgan Johansson med anledning av frågan om slopad straffreduktion för unga vuxna mellan 18 och 21 år.

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 3.

§ 10

Nästa sammanträde

Torsdagen den 12 mars 2020 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 12 mars 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:18

§ 1-3

§ 4

§ 5-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

-

-

-

Andreas Carlson (KD) vice ordf. tjl. t.o.m. 2020-03-18

-

-

-

Johan Forssell (M)

X

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

O

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

Johan Hedin (C)

X

O

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

X

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

X

Carina Ödebrink (S)

X

X

X

Johan Pehrson (L)

X

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

Ingemar Kihlström (KD) ) vice ordf. t.o.m. 2020-03-18

X

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

X

X

X

Mikael Damsgaard (M)

X

O

O

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

O

X

O

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

Mattias Ingeson (KD)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-01-31

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.