Protokoll utskottssammanträde 2019/20:18

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:18

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:18

DATUM

2020-01-30

TID

10.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:16.

§ 2

Skogspolitik (MJU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om skogspolitik.

Ärendet bordlades.

§ 3

Djurskydd (MJU9)

Utskottet behandlade motioner om djurskydd.

Ärendet bordlades.

§ 4

Fiskeripolitik (MJU11)

Utskottet behandlade motioner om fiskeripolitik.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 11 februari kl. 11.00

Vid protokollet

Justeras den 11 februari 2020

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:18

§ 1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

tjl. t.o.m. 2020-05-03

-

Hanna Westerén (S)

-

Isak From (S)

X

John Widegren (M)

X

Runar Filper (SD)

X

Magnus Manhammar (S)

X

Elin Segerlind (V)

X

Betty Malmberg (M)

-

Martin Kinnunen (SD)

O

Malin Larsson (S)

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

Marlene Burwick (S)

-

Nina Lundström (L)

X

Mats Nordberg (SD)

X

Ulrika Heie (C)

-

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

X

Monica Haider (S)

X

Louise Meijer (M), vik. andre vice ordf. t.o.m 2020-05-03 (M)

X

Yasmine Eriksson (SD)

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

X

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

Helena Antoni (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande