Protokoll utskottssammanträde 2019/20:18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:18

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:18

DATUM

2019-12-05

TID

10.30–10.50

10.55–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:17.

§ 2

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SfU2.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden samt avstod från ställningstagande.

§ 3

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av 2019/20:1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:SfU3.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden samt avstod från ställningstagande.

§ 4

Utgiftsområde 8 Migration (SfU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Information från Justitiedepartementet

Statsrådet Morgan Johansson redogjorde för hanteringen av medborgarskapsärenden.

§ 7

Information från Socialdepartementet

Stadsrådet Ardalan Shekarabi redogjorde för hanteringen av bidragsbrottsärenden.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 december 2019 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 12 december 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:18

§ 1–2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7–8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

X

X

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

X

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

X

X

X

Paula Bieler (SD)

X

X

X

X

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

X

X

X

X

Solveig Zander (C)

X

X

X

X

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

O

X

X

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

X

X

Kadir Kasirga (S)

X

X

X

X

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

X

X

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

X

X

X

X

Bengt Eliasson (L)

X

X

O

X

O

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

O

O

X

X

X

X

Mats Berglund (MP)

X

X

O

X

O

O

Arin Karapet (M)

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

O

O

O

O

O

Ann-Sofie Alm (M)

O

X

O

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

O

O

O

O

X

O

Paula Holmqvist (S)

Jonny Cato (C)

Christina Höj Larsen (V)

X

X

X

X

X

X

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

X

X

O

O

O

X

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

X

O

X

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Barbro Westerholm (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

O

O

X

O

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

Johanna Jönsson (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande