Protokoll utskottssammanträde 2019/20:1

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:1

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:1

DATUM

2019-09-19

TID

10.00–10.09

10.15-11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Besöket av finska parlamentet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, den 12 september 2019

Gulan Avci (L) återrapporterade från mötet med finska parlamentet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, den 12 september 2019.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde sammanträdesplanen, ärendeplanen samt en promemoria om aktuella utredningar.

Kansliet lämnade information om politiska riktlinjer för nästa Europeiska kommission 2019–2024.

§ 3

Budgetpropositionen för 2020, utgiftsområdena 13 och 14

Statsråden Eva Nordmark och Åsa Lindhagen, med medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om budgetpropositionen för 2020, utgiftsgiftsområdena 13 och 14.

§ 4

Aktuella EU-frågor

Statsråden Eva Nordmark och Åsa Lindhagen, med medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om:

  • övergripande EU-frågor
  • förhandlingsläget om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för perioden 2021–2027
  • förhandlingsläget om Europeiska socialfonden plus för perioden 2021–2027
  • förhandlingsläget om förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen i de delar som rör arbetslöshetsförsäkringen
  • ändring av beslut om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
  • ändring av förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för perioden 2014–2020
  • Epsco-mötena den 24 oktober 2019 och den 10 december 2019.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 24 september 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 24 september 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:1

§1-3

§ 4

§ 5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

X

X

Mats Green (M), andre vice ordf.

X

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

X

Martin Ådahl (C)

X

X

X

Ali Esbati (V)

Josefin Malmqvist (M)

Ebba Hermansson (SD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

Serkan Köse (S)

X

X

X

Alexander Christiansson (SD)

X

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

X

Maria Nilsson (L)

X

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

O

O

O

Hanif Bali (M)

Marianne Pettersson (S)

O

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

X

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

X

Sara Gille (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

O

X

X

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Vakant (M)

Cassandra Sundin (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.