Protokoll utskottssammanträde 2019/20:1

Justitieutskottets protokoll 2019/20:1

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:1

DATUM

2019-09-19

TID

10.00-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen (JuU2)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:125.

Ärendet bordlades.

§ 2

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 3

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 3.

§ 4

Nästa sammanträde

Torsdagen den 26 september 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 26 september 2019

Fredrik Lundh Sammeli


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:1

§ 1-4

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

-

Petter Löberg (S)

X

Magdalena Schröder (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Ellen Juntti (M)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

X

Johan Pehrson (L)

-

Henrik Vinge (SD)

-

Rasmus Ling (MP)

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

Mikael Damsgaard (M)

X

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Bo Broman (SD)

X

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshoff (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Mattias Vepsä (S)

Elsemarie Bjellqvist (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-09-05