Protokoll utskottssammanträde 2019/20:1

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:1

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:1

DATUM

2019–09–12

TID

09:30–10:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

En möjlig global EU-sanktionsregim för mänskliga rättigheter

Information om en möjlig global EU-sanktionsregim för mänskliga rättigheter från departementsrådet Gustaf Lind, ministerrådet Josefin Simonsson Brodén och departementssekreterare Fanny Zakrisson, samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att:

– delta med upptill 3 ledamöter vid konferens ”WPL Kyiv Global Conference: Women, Peace and Security” i Kiev, Ukraina 3- 4 oktober och att bilateralt program efterfrågas i Kiev i anslutning till konferensen, troligen den 2 oktober.
– FN:s flyktingkommissarie och chef för UNHCR, Filippo Grandi, tas emot av utskottet den 23 oktober kl. 12:45-13:45.

Utskottet informerades om att:

– Malin Emmoth är utskottsassistent vid kansliet från 11 september 2019 och att Martin Broberg i utskottshandläggare vid kansliet från 12 augusti 2019.
– delta med 2 ledamöter i konferens i samband med WB/IMF:s höstmöten i Washington den 15-18 oktober.
– ledamöter är välkomna att delta när talman Andreas Norlén tar emot Norges Stortingspresident den 18 september kl. 10:00-11:00.
– ett besök kommer att äga rum på Swedfund den 9 oktober kl. 17:00-19:00. Anmälningsblankett delades på bordet.
– utskottsbesök i Lund och Malmö äger rum den 18-19 november. Anmälningsblankett delades på bordet.

– UD:s läsrum för TTP-dokument, som öppnades i UD 2016-03-18, har avvecklats och stängts den 4 september 2019.
– vissa rapporter inkommit från FOI som en uppföljning av föredragning i januari 2019 om deltagandet i insatsen RSM i Afghanistan. Rapporterna finns upptagna i utskottets företeckning över inkomna handlingar.
– ledamöterna delges verksamhetsberättelser för UU:s och UFöU:s verksamhet 2018/19 genom på bordet delade utkast.
– höstens tidsplan. Presentationen i powerpoint och tidsplanen sänds ut elektronisk fredagen den 13 september.
– förslag på utskottsresor för mandatperioden 2018-2022.

Utskottet påmindes om att:

– USA:s härvarande ambassad bjudit in ledamöter till ett frukostmöte den 18 september kl. 09:00-10:30 på residenset, Nobelvägen 1.

§ 3

Inkomna handlingar

Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den
17 september 2019 kl. 11:00.

Vid protokollet

Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 17 september 2019

Hans Wallmark
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:1

§ 1 - 2

§ 3 - 4

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Björn Söder (SD)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

Lars Adaktusson (KD)

Aylin Fazelian (S)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

Ludvig Aspling (SD)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Magnus Ek (C)

X

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

O

O

Jamal El-Haj (S)

Pål Jonson (M)

O

Lars Andersson (SD)

X

X

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

Boriana Åberg (M)

O

O

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

X

X

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

O

O

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.