Protokoll utskottssammanträde 2019/20:20

Finansutskottets protokoll 2019/20:20Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:20

Datum

2019-12-18

Tid

kl. 15.47-15.52

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Statens budget för 2020 (FiU10)

Utskottet fortsatte att behandla sammanställningen av budgetbesluten.

Utskottet justerade betänkandet Statens budget för 2020 (FiU10).

§ 2

Övrigt

Ordföranden tackade vice ordförande, övriga ledamöter och kansliet för ett gott arbete under hösten och önskade alla en god jul.

Vice ordförande instämde och önskade alla en god jul.

§ 3

Nästa sammanträde

Torsdag den 16 januari 2020 kl. 10.30.

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:20

§1-3

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

-

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

Jakob Forssmed (KD)

-

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

-

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

Sofia Westergren (M)

O

Eva Lindh (S)

X

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

X

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande