Protokoll utskottssammanträde 2019/20:22

Justitieutskottets protokoll 2019/20:22

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:22

DATUM

2020-04-02

TID

08.15-08.16

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Reglering av vapenmagasin (JuU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:58 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU17.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

§ 2

Kriminalvårdsfrågor (JuU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU28.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

SD-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Nästa sammanträde

Torsdagen den 2 april 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 16 april 2020

Andreas CarlsonJUSTITIEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:22

§ 1-3

§

N

U

V

N

U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

Petter Löberg (S)

Magdalena Schröder (M)

Adam Marttinen (SD)

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Ellen Juntti (M)

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

Carina Ödebrink (S)

Johan Pehrson (L)

Bo Broman (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ingemar Kihlström (KD)

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

Mikael Damsgaard (M)

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

X

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Hans Ekström (S)

X

Leif Nysmed (S)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

Ida Drougge (M)

X

Karin Enström (M)

X

Lars Püss (M)

O

Caroline Nordengrip (SD)

X

Matheus Enholm (SD)

X

Martina Johansson (C)

X

Larry Söder (KD)

X

Christer Nylander (L)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

U = Uppkoppling

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-03-06

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.