Protokoll utskottssammanträde 2019/20:23

Justitieutskottets protokoll 2019/20:23

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:23

DATUM

2020-04-02

TID

11.50-12.30

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade per telefon: Fredrik Lundh Sammeli (S), Johan Forssell (M), Petter Löberg (S), Magdalena Schröder (M), Johan Hedin (C), Ellen Juntti (M), Joakim Sandell (S), Carina Ödebrink (S), Bo Broman (SD), Ingemar Kihlström (KD), Gustaf Lantz, (S) och Mikael Damsgaard (M), Sten Bergheden (M).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Beslut om sammanträde under arbetsplenum i kammaren

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 15 § riksdagsordningen (tilläggsbestämmelse 7.15.3) att sammanträda under arbetsplenum i kammaren.

§ 3

Justitieminister Morgan Johansson med medarbetare informerade utskottet med anledning av frågan om straffreduktion för unga lagöverträdare mellan 18-21 år

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:21.

§ 5

Straffrättsliga frågor (JuU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Ärendet bordlades.

§ 6

Våldsbrott och brottsoffer (JuU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Ärendet bordlades.

§ 7

Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstidsstraff för mord (JuU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av motion 2019/20:50.

Ärendet bordlades.

§ 8

Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister (JuU15)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:95.

Ärendet bordlades.

§ 9

Den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol [JPSG] (JuU42)

Utskottet behandlade redogörelse 2019/20:Europol1.

Ärendet bordlades.

§ 10

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet tog emot motion 2019/20:2828 yrkande 43 av Ulf Kristersson m.fl. (M) från socialutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdagen den 16 april 2020.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 16 april 2020

Andreas Carlson


JUSTITIEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:22

§ 1-11

§

N

U

V

N

U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

U

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

U

Petter Löberg (S)

U

Magdalena Schröder (M)

U

Adam Marttinen (SD)

-

Maria Strömkvist (S)

X

Johan Hedin (C)

U

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Ellen Juntti (M)

U

Katja Nyberg (SD)

X

Joakim Sandell (S)

U

Carina Ödebrink (S)

U

Johan Pehrson (L)

X

Bo Broman (SD)

U

Rasmus Ling (MP)

X

Ingemar Kihlström (KD)

U

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

U

Mikael Damsgaard (M)

U

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

U

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Inga-Lill Sjöblom (S)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

U = Uppkoppling

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-03-06

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.