Protokoll utskottssammanträde 2019/20:24

Näringsutskottets protokoll 2019/20:24

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:24

DATUM

2020-03-10

TID

11.00–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:23.

§ 2

Möjliga effekter av det nya coronaviruset för svenskt näringsliv och behov av eventuella åtgärder

Statsrådet Ibrahim Baylan, åtföljd av medarbetare från Näringsdepartementet, lämnade information och svarade på frågor om regeringens syn på möjliga effekter av det nya coronaviruset för svenskt näringsliv och behov av eventuella åtgärder.

§ 3

Möjliga effekter av det nya coronaviruset för svensk export

Chefsekonom Lena Sellgren och asienchef David Hallgren, Business Sweden, lämnade information och svarade på frågor om möjliga effekter av det nya coronaviruset för svensk export.

§ 4

Återrapport från OECD-konferens

Helene Hellmark Knutsson (S) och Lotta Olsson (M) lämnade muntlig återrapport från OECD-konferens i Paris den 24–26 februari 2020.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 mars kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 12 mars 2020

Lars Hjälmered

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:24

§ 1–5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

X

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Peter Helander (C)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

Helena Antoni (M)

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

O

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

X

Lorena Delgado Varas (V)

O

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstierna (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.