Protokoll utskottssammanträde 2019/20:25

Finansutskottets protokoll 2019/20:25Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:25

Datum

2020-02-06

Tid

kl.10.30-10.39

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

  • Brev från privatperson (dnr 1198-2019/20) har inkommit.
  • Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Max Elger för överläggning om den årliga prövningen av ansvarsfrihet för EU- kommissionen till sammanträdet den 11 februari.
  • Utskottet beslutade att göra en utskottsresa till Brasilien, Argentina och Uruguay vecka 21.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:24.

§ 3

Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism och vissa andra frågor (FiU32)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2019/20:55.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU32.

§ 4

Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP- fonderna (FiU27)

Utskottet inledde beredningen av proposition 2019/20:57 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Offentlig upphandling (FiU34)

Utskottet inledde beredningen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Ändringar i statens budget för 2020 – Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden (FiU49)

Utskottet behandlade förslag till utskottsinitiativ.

Förslaget bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Tisdag 11 februari kl. 11.00

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:25

§1-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

-

Gunilla Carlsson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

O

Jakob Forssmed (KD)

-

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

Sofia Westergren (M)

X

Eva Lindh (S)

O

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

X

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.