Protokoll utskottssammanträde 2019/20:26

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:26

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:26

DATUM

2020-04-23

TID

09.40–09.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan (FöU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2019/20:65 och en motion.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:FöU6y.

V-ledamoten anmälde en avvikande mening.

§ 2

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 23 april 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 5 maj 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:26

§ 1-2

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

X

Jörgen Berglund (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Kalle Olsson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

X

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Alexandra Anstrell (M)

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

X

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

X

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Amir Adan (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Annicka Engblom (M)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Betty Malmberg (M)

X

Josefin Malmqvist (M)

X

Lotta Olsson (M)

X

Niklas Wykman (M)

X

Anna Vikström (S)

X

Annelie Karlsson (S)

X

Fredrik Stenberg (S)

O

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Maria Gardfjell (MP)

O

Karolina Skog (MP)

X

Camilla Brodin (KD)

O

Angelika Bengtsson

X

David Lång (SD)

X

Martin Kinnunen (SD)

O

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.