Protokoll utskottssammanträde 2019/20:28

Justitieutskottets protokoll 2019/20:28

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:28

DATUM

2020-05-07

TID

09.15-09.20

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:62 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU16.

S-, M-, SD-, V-, KD- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Polisfrågor (JuU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU25.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP -ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken (JuU37)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:119.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU37.

§ 4

Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (JuU39)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:88.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU39.

§ 5

Nästa sammanträde

Torsdagen den 7 maj 2020 kl. 10.30 i RÖ4-09 Skatteutskottets sessionssal.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 14 maj 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:28

§ 1-5

§

NU

V

NU

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

Petter Löberg (S)

Louise Meijer (M)

Adam Marttinen (SD)

Maria Strömkvist (S)

Johan Hedin (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

X

Ellen Juntti (M)

Katja Nyberg (SD)

Joakim Sandell (S)

Carina Ödebrink (S)

Johan Pehrson (L)

Bo Broman (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ingemar Kihlström (KD)

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

Mikael Damsgaard (M)

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Stina Larsson (C)

Johanna Öfverbeck (MP)

Inga-Lill Sjöblom (S)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Annelie Karlsson (S)

X

Leif Nysmed (S)

X

Isak From (S)

X

Hans Ekström (S)

X

Lawen Redar (S)

X

Larry Söder (KD)

X

Lars Adaktusson (KD)

O

Kristina Axén Olin (M)

X

Karin Enström (M)

X

Maria Stockhaus (M)

O

Robert Stenkvist (SD)

X

Mikael Strandman (SD)

X

Angelika Bengtsson (SD)

X

Malin Danielsson (L)

X

Ulrika Heie (C)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

U = Uppkoppling

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-04-30

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.