Protokoll utskottssammanträde 2019/20:2

Justitieutskottets protokoll 2019/20:2

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:2

DATUM

2019-09-26

TID

10.00-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:1.

§ 2

Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen (JuU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:125.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU2.

§ 3

Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål (JuU3)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:139.

Ärendet bordlades.

§ 4

Straffet för mord (JuU4)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:138 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, bilaga 2.

§ 6

Nästa sammanträde

Torsdagen den 3 oktober 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 3 oktober 2019

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:2

§ 1

§ 2

3-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

X

X

Johan Forssell (M)

-

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

Magdalena Schröder (M)

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

Johan Hedin (C)

-

-

-

Linda Westerlund Snecker (V)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

X

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

X

Joakim Sandell (S)

X

X

O

Carina Ödebrink (S)

X

X

X

Johan Pehrson (L)

X

X

X

Henrik Vinge (SD)

-

-

-

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

O

O

X

Mikael Damsgaard (M)

O

O

O

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Bo Broman (SD)

X

X

X

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshoff (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Thomsson (C)

Mattias Ottosson (S)

Mattias Vepsä (S)

Elsemarie Bjellqvist (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2019-09-05