Protokoll utskottssammanträde 2019/20:2

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2019/20:2

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:2

DATUM

2019-09-19

TID

11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:1.

§ 2

Information av Riksrevisionen

Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare presenterade granskningsrapporterna RiR 2019:19 Jämställd sjukfrånvaro - bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen? och RiR 2019:22 Mörkertal inom bostadstillägg.

§ 3

Återrapportering

Information lämnades av ledamöter som deltog vid interparlamentariskt möte om asyl och migration i Helsingfors den 8-9  september 2019.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 24 september 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 24 september 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:2

§ 1–2

§ 3–4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Paula Bieler (SD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Julia Kronlid (SD)

Kadir Kasirga (S)

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

Mats Berglund (MP)

X

X

Arin Karapet (M)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

X

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Schulte (M)

Jennie Åfeldt (SD)

X

X

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

O

O

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Lars Andersson (SD)

Karolina Skog (MP)

Erik Ottoson (M)

Clara Aranda (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mats Persson (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ida Gabrielsson (V)

X

X

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande