Protokoll utskottssammanträde 2019/20:2

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2019/20:2

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:2

DATUM

2019-11-21

TID

09.00–09.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:1.

§ 2

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:27 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:28 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:29 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 28 november 2019
kl. 09.00.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras tisdagen den 26 november 2019

Hans Wallmark


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:2

§1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Hans Wallmark (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Kenneth G Forslund (S)

Beatrice Ask (M)

X

Björn Söder (SD)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

Daniel Bäckström (C)

Håkan Svenneling (V)

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Olle Thorell (S)

Joar Forssell (L)

X

Lars Andersson (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Hans Rothenberg (M)

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

X

Jörgen Berglund (M)

Paula Holmqvist (S)

O

Margareta Cederfelt (M)

Ludvig Aspling (SD)

X

Aylin Fazelian (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Mattias Ottosson (S)

O

Lars Adaktusson (KD)

O

Kalle Olsson (S)

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Magdalena Schröder (M)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.