Protokoll utskottssammanträde 2019/20:30

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:30

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30

DATUM

2020-05-14

TID

09.55–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Vårändringsbudget för 2020 (FöU8y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:99.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:FöU8y.

§ 2

Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar (FöU9y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet med anledning av ett förslag till utskottsinitiativ om ett system för granskning av utländska direktinvesteringar.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:FöU9y.

§ 3

Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor (FöU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2019/20:93 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FöU4.

SD- och C-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter (FöU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:157 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FöU10.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 14 maj 2020 kl. 11.30.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 28 maj 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:30

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Jörgen Berglund (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Kalle Olsson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Alexandra Anstrell (M)

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jessica Rosencrantz (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Annicka Engblom (M)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Mats Green (M)

X

Johan Hultberg (M)

X

Lotta Olsson (M)

X

Erik Ottosson (M)

X

Malin Danielsson (L)

X

Anna Johansson (S)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Lund Sammeli (S)

X

Helene Hellmark Knutsson (S)

X

Maria Gardfjell (MP)

X

Larry Söder (KD)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Tobias Andersson (SD)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.