Protokoll utskottssammanträde 2019/20:30

Justitieutskottets protokoll 2019/20:30

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:30

DATUM

2020-05-14

TID

07.30-07.35

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (JuU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:131 och motioner

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU23.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (JuU24)

Utskottet fortsatte behandlingen proposition 2019/20:106.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU24.

§ 3

En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet (JuU40)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:89 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU40.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

§ 4

Nästa sammanträde

Torsdagen den 14 maj 2020 kl. 10.45 i RÖ5-37 f.d BoU

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 28 maj 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:30

§ 1-4

§

NU

V

NU

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

Johan Forssell (M)

Petter Löberg (S)

Louise Meijer (M)

Adam Marttinen (SD)

X

Maria Strömkvist (S)

Johan Hedin (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Ellen Juntti (M)

Katja Nyberg (SD)

Joakim Sandell (S)

Carina Ödebrink (S)

Johan Pehrson (L)

Bo Broman (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ingemar Kihlström (KD)

X

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

Mikael Damsgaard (M)

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Stina Larsson (C)

Johanna Öfverbeck (MP)

Inga-Lill Sjöblom (S)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Erik Ottosson (M)

X

Johan Hultberg (M)

X

Mats Green (M)

X

Lotta Olsson (M)

O

Tobias Andersson (SD)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Anna Johansson (S)

X

Helene Hellmark Knutsson (S)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Lorena Delgado (V)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Maria Gardfjell (MP)

X

Maria Nilsson (L)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

U = Uppkoppling

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-04-30

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.