Protokoll utskottssammanträde 2019/20:31

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:31

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:31

DATUM

2020-05-14

TID

09:40–09.42

NÄRVARANDE/

Se bilagan

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:30.

§ 2

Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (AU12)


Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:117 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:AU12.

M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden (AU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:135 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:AU13.

S-, V- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Vårändringsbudget för 2020 (AU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:99 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:AU5y.

M-ledamöterna anmälde en avvikande mening. SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den

2 juni 2020 kl. 10.00.


Vid protokollet

Susanne Palm

Justeras den 2 juni 2020

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga

till protokoll

2019/20:31

§ 1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

Mats Green (M), andre vice ordf.

X

Patrik Björck (S)

Saila Quicklund (M)

Magnus Persson (SD)

Helén Pettersson (S)

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

Josefin Malmqvist (M)

Ebba Hermansson (SD)

Johan Andersson (S)

Sofia Damm (KD)

Serkan Köse (S)

Alexander Christiansson (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Malin Danielsson (L)

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Marianne Pettersson (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

X

Helena Bouveng (M)

Sara Gille (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Katarina Brännström (M)

Cassandra Sundin (SD)

Linda Lindberg (SD)

Maria Nilsson (L)

Robert Hannah (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

§ 1–5

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Johan Hultberg (M)

X

Lotta Olsson (M)

X

Erik Ottosson (M)

O

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Stenberg (S)

O

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

Helene Hellmark Knutsson (S)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Maria Gardfjell (MP)

X

Larry Söder (KD)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Tobias Andersson (SD)

X

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.