Protokoll utskottssammanträde 2019/20:33

Civilutskottets protokoll 2019/20:33

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:33

DATUM

2020-05-05

TID

10.30–11.45

NÄRVARANDE/
UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplad per telefon

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter samt en tjänsteman från kansliet att vara uppkopplade per telefon: Larry Söder (KD), Carl-Oskar Bohlin (M), Elin Lundgren (S), Mikael Eskilandersson (SD), Leif Nysmed (S), Ola Johansson (C), Momodou Malcolm Jallow (V), Lars Beckman (M), Joakim Järrebring (S), David Josefsson (M), Ola Möller (S), Malin Danielsson (L) och Inga-Lill Sjöblom (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Förslag om utskottsinitiativ om personligt betalningsansvar i aktiebolag

Utskottet fortsatte behandlingen av ett förslag om utskottsinitiativ om ändring i reglerna om personligt betalningsansvar i aktiebolag.

Verksjurist Arja Tikkakoski från Bolagsverket, verksjurist Owe Hultin och strategisk ekorevisor Henrik Lundin från Ekobrottsmyndigheten, rättslig expert Daniel N Eriksson från Skatteverket och enhetschef Christina Sundblad från Kronofogdemyndigheten informerade om personligt betalningsansvar i aktiebolag.

Förslaget bordlades.

§ 3

Två förslag om utskottsinitiativ om paketreselagen m.m.

Utskottet fortsatte behandlingen av två förslag från M- respektive SD-ledamöterna att utskottet skulle ta initiativ om paketreselagen respektive konsumenters rätt till ersättning vid inställda resor.

Förslagen bordlades till nästa sammanträde.

§ 4

Övriga frågor

Inkommen skrivelse anmäldes enligt förteckning.

Kansliet informerade om ett kommande ”snabbärende”.

§ 5

Nästa sammanträde

Torsdagen den 7 maj 2020 kl. 9.45 i Förstakammarsalen

Vid protokollet

Justeras den 7 maj 2020

Emma Hult


CIVILUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER
LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:33

§ 1-5

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

U

Johan Löfstrand (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

U

Elin Lundgren (S)

U

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

U

Leif Nysmed (S)

U

Ola Johansson (C)

U

Momodou Malcolm Jallow (V)

U

Lars Beckman (M)

U

Roger Hedlund (SD)

-

Sanne Lennström (S), tjl. 200517

-

Joakim Järrebring (S)

U

Robert Hannah (L)

-

Angelica Lundberg (SD)

X

David Josefsson (M)

U

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

U

Ida Drougge (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Louise Meijer (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

X

Jon Thorbjörnson (V)

X

Mikael Damsgaard (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Barbro Westerholm (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Malin Danielsson (L)

U

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Sara Gille (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Amanda Palmstierna (MP)

Inga-Lill Sjöblom (S) ers. t.o.m 200517

U

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.