Protokoll utskottssammanträde 2019/20:34

Försvarsutskottets protokoll 2019/20:34

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:34

DATUM

2020-06-04

TID

08.55–09.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 (FöU7y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2019/20:75.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:FöU7y.

§ 2

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 juni 2020 kl. 10.15.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 11 juni 2020

Pål Jonson


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2019/20:34

§ 1-2

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Pål Jonson (M), ordförande

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

Roger Richthoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

Jörgen Berglund (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Kalle Olsson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Alexandra Anstrell (M)

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Jessika Roswall (M)

Heléne Björklund (S)

Magdalena Schröder (M)

Staffan Eklöf (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Anne Oskarsson (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jessica Rosencrantz (M)

Lars Andersson (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Linda Modig (C)

Annicka Engblom (M)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Helena Antoni (M)

X

Karin Enström (M)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Hans Wallmark (M)

X

Arman Teimouri (L)

X

Helene Hellmark Knutsson (S)

X

Ida Karkiainen (S)

X

Isak From (S)

X

Joakim Sandell (S)

X

Olle Thorell (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Angelika Bengtsson (SD)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.