Protokoll utskottssammanträde 2019/20:34

Justitieutskottets protokoll 2019/20:34

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:34

DATUM

2020-06-04

TID

09.45-09.50

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Ungdomsövervakning (JuU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:118 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU34.

S-, M-, SD-, V-, KD-, L- och MP -ledamöterna anmälde reservationer.

SD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 2

Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism (JuU35)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:123 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU35.

M-, SD-, C-, V- och KD -ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande (JuU36)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:109 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:JuU36.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Nästa sammanträde

Torsdagen den 4 juni 2020 kl. 12.00 i RÖ4-27 NU:s sessionssal.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 11 juni 2020

Fredrik Lundh SammeliJUSTITIEUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:34

§ 1-4

§

NU

V

NU

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

Andreas Carlson (KD) vice ordf.

X

Johan Forssell (M)

Petter Löberg (S)

Louise Meijer (M)

Adam Marttinen (SD)

Maria Strömkvist (S)

Johan Hedin (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

Ellen Juntti (M)

Katja Nyberg (SD)

Joakim Sandell (S)

X

Carina Ödebrink (S)

Johan Pehrson (L)

Bo Broman (SD)

Rasmus Ling (MP)

Ingemar Kihlström (KD)

SUPPLEANTER

Gustaf Lantz (S)

Mikael Damsgaard (M)

Hans Hoff (S)

Sten Bergheden (M)

Monika Lövgren (SD)

Serkan Köse (S)

Jonny Cato (C)

Jessica Thunander (V)

David Josefsson (M)

Per Söderlund (SD)

Sanne Lennström (S)

Robert Halef (KD)

Heléne Björklund (S)

Juno Blom (L)

Jörgen Grubb (SD)

Karolina Skog (MP)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Andersson (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Lina Nordquist (L)

Pernilla Stålhammar (MP)

Helena Vilhelmsson (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Tuve Skånberg (KD)

Mattias Ottosson (S)

Stina Larsson (C)

Johanna Öfverbeck (MP)

Inga-Lill Sjöblom (S)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Fredrik Lindahl (SD)

X

Angelika Bengtsson (SD)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Karin Enström (M)

X

Hans Wallmark (M)

X

Lotta Finstorp (M)

O

Helena Antoni (M)

X

Isak From (S)

X

Helene Hellmark Knutsson (S)

X

Olle Thorell (S)

X

Ida Karkiainen (S)

X

Jon Thorbjörnson (V)

X

Malin Danielsson (L)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Camilla Brodin (KD)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

U = Uppkoppling

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2020-04-30

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.