Protokoll utskottssammanträde 2019/20:36

Civilutskottets protokoll 2019/20:36

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:36

DATUM

2020-05-12

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE/
UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (CU29)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:163 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:CU29.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 2

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 14 maj 2020 kl. 9.25 i Förstakammarsalen.

Vid protokollet

Justeras den 14 maj 2020

Larry Söder


CIVILUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER
LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:36

§ 1–2

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

Johan Löfstrand (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Elin Lundgren (S)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Lars Beckman (M)

Roger Hedlund (SD)

Sanne Lennström (S), tjl. 200517

Joakim Järrebring (S)

Robert Hannah (L)

Angelica Lundberg (SD)

David Josefsson (M)

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

Ida Drougge (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Louise Meijer (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

X

Jon Thorbjörnson (V)

X

Mikael Damsgaard (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Barbro Westerholm (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Malin Danielsson (L)

X

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Sara Gille (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Amanda Palmstierna (MP)

Inga-Lill Sjöblom (S) ers. t.o.m 200517

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

Mathias Tegnér (S)

X

Alexandra Völker (S)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Patrik Jönsson (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.