Protokoll utskottssammanträde 2019/20:37

Civilutskottets protokoll 2019/20:37

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:37

DATUM

2020-05-14

TID

9.25–9.30

NÄRVARANDE/
UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:34, 2019/20:35 och 2019/20:36.

§ 2

Några fastighetsrättsliga frågor (CU20)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:125 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:CU20.

KD-ledamoten anmälde en reservation.

§ 3

Vårändringsbudget för 2020 (CU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2019/20:99.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:CU4y.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 14 maj 2020 kl. 10.30 i RÖ4-09.

Vid protokollet

Justeras den 28 maj 2020

Johan Löfstrand

CIVILUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER
LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll 2019/20:37

§ 1–4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

Johan Löfstrand (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Elin Lundgren (S)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mikael Eskilandersson (SD)

Leif Nysmed (S)

Ola Johansson (C)

X

Momodou Malcolm Jallow (V)

Lars Beckman (M)

Roger Hedlund (SD)

Sanne Lennström (S), tjl. 200517

Joakim Järrebring (S)

Robert Hannah (L)

Angelica Lundberg (SD)

David Josefsson (M)

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

Ida Drougge (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Louise Meijer (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

Jon Thorbjörnson (V)

X

Mikael Damsgaard (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Barbro Westerholm (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Malin Danielsson (L)

X

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Sara Gille (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Amanda Palmstierna (MP)

Inga-Lill Sjöblom (S) ers. t.o.m 200517

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

Helene Hellmark Knutsson (S)

X

Niklas Karlsson(S)

X

Anna Johansson (S)

X

Fredrik Stenberg (S)

O

Mats Green (M)

X

Erik Ottosson (M)

X

Johan Hultberg (M)

X

Lotta Olsson (M)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Maria Gardfjell (MP)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.