Protokoll utskottssammanträde 2019/20:37

Näringsutskottets protokoll 2019/20:37

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:37

DATUM

2020-05-12

TID

12.15–13.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplade via Skype


Utskottet beslutade att tillåta följande att vara uppkopplade via Skype: Helene Hellmark Knutsson (S), Mattias Jonsson (S), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Monica Haider (S), Helena Lindahl (C), Birger Lahti (V), Lotta Olsson (M), Åsa Eriksson (S), Arman Teimouri (L), Eric Palmqvist (SD), Lorentz Tovatt (MP), Peter Helander (C), Patrik Engström (S), Helena Antoni (M), Josef Fransson (SD), Per Schöldberg (C) och Amanda Palmstierna (MP) samt en tjänsteman från näringsutskottets kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Effekter av coronapandemin på Almis verksamhet

Koncernchef och vd Göran Lundwall, vice vd och chef Affärsområde Företagspartner Sara Brandt och vd Almi Invest Mikael Karlsson, Almi Företagspartner AB var uppkopplade via Skype och lämnade information och svarade på frågor om effekter av coronapandemin på Almis verksamhet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:36.

§ 4

Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (NU19)

Utskottet behandlade proposition 2019/20:159 om kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 14 maj kl. 08.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 26 maj 2020

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:37

§ 1–2

§ 3–5

N/U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

U

U

Mattias Jonsson (S)

U

U

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

U

U

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Monica Haider (S)

U

U

Helena Lindahl (C)

U

U

Birger Lahti (V)

U

U

Lotta Olsson (M)

U

U

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

X

X

Camilla Brodin (KD)

X

X

Åsa Eriksson (S)

U

U

Arman Teimouri (L)

U

U

Eric Palmqvist (SD)

U

U

Lorentz Tovatt (MP)

U

Peter Helander (C)

U

U

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

U

U

Helena Antoni (M)

U

U

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

U

U

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

U

U

Lorena Delgado Varas (V)

X

X

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

Vakant (KD)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstierna (MP)

U

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade via Skype

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.