Protokoll utskottssammanträde 2019/20:39

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2019/20:39

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:39

DATUM

2020-05-26

TID

12.00 – 13.05

NÄRVARANDE/ UPPKOPPLADE VIA VIDEOLÄNK

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att vara uppkopplad via videolänk

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter att vara uppkopplade via videolänk: Maria Gardfjell (MP), Hanna Westerén (S), Isak From (S), John Widegren (M), Runar Filper (SD), Magnus Manhammar (S), Elin Segerlind (V), Betty Malmberg (M), Malin Larsson (S), Magnus Oscarsson (KD), Marlene Burwick (S), Nina Lundström (L), Mats Nordberg (SD), Marléne Lund Kopparklint (M), Yasmine Eriksson (SD), Staffan Eklöf (SD), Kjell-Arne Ottosson (KD), Peter Helander (C), Hillevi Larsson (S), Erik Westroth (SD), Anne Oskarsson (SD), Elin Gustafsson (S), Boriana Åberg (M) och Anna-Caren Sätherberg (S).

Utskottet beslutade även att tillåta Emma Berginger (MP), ledamot i trafikutskottet, att vara uppkopplad via videolänk, samt Eva Posjnov och Mikael Pyka, tjänstemän på skatteutskottets kansli, att delta på plats under punkt 2.

§ 2

Information från Riksrevisionen

Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare presenterade Riksrevisionens rapport Statliga åtgärder för fler miljöbilar (RiR 2020:1) och svarade på frågor från ledamöterna.

§ 3

Sammanträde vid arbetsplenum

Utskottet beslutade om att sammanträda samtidigt med arbetsplenum tisdagen den 26 maj 2020 kl. 13.00.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Förslag om utskottsinitiativ om skyddsjakt på varg (C)

Peter Helander (C) presenterade Centerpartiets förslag till utskottsinitiativ om skyddsjakt på varg.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 28 maj 2020 kl. 8.00.

Vid protokollet

Justeras den 2 juni 2020

Ulrika HeieMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1 till

prot. 2019/20:39

§ 1-2

3-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Yngwe (C), ordf., tjl. t.o.m. 2020-11-29

-

-

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

U

U

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

U

U

Isak From (S)

U

U

John Widegren (M)

U

U

Runar Filper (SD)

U

U

Magnus Manhammar (S)

U

U

Elin Segerlind (V)

U

U

Betty Malmberg (M)

U

U

Martin Kinnunen (SD)

X

X

Malin Larsson (S)

U

U

Magnus Oscarsson (KD)

U

U

Marlene Burwick (S)

U

U

Nina Lundström (L)

U

U

Mats Nordberg (SD)

U

U

Ulrika Heie (C), vik. ordf. t.o.m. 2020-11-29

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

U

U

Monica Haider (S)

Louise Meijer (M)

Yasmine Eriksson (SD)

U

U

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

U

U

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

U

U

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

U

-

Elisabeth Falkhaven (MP)

Anders Hansson (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Jon Thorbjörnson (V)

Helena Antoni (M)

Stina Larsson (C)

Peter Helander (C)

U

U

SUPPLEANTER FR.O.M. 2020-03-18

Hillevi Larsson (S)

U

-

Erik Westroth (SD)

U

U

Elin Gustafsson (S)

U

-

Boriana Åberg (M)

U

-

Anna-Caren Sätherberg (S)

U

U

Helena Vilhelmsson (C)

O

O

LEDAMOT FRÅN ANNAT UTSKOTT

Emma Berginger (MP)

U

-

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade via videolänk

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.