Protokoll utskottssammanträde 2019/20:3

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2019/20:3

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:3

DATUM

2019-10-01

TID

11.00–12.36

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:2.

§ 2

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Utskottet behandlade proposition 2018/19:151.

Ärendet bordlades.

§ 3

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över promemorian Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under 2018.

Ärendet bordlades.

§ 4

Information från Arbetsförmedlingen

Generaldirektör Mikael Sjöberg med medarbetare informerade om aktuella frågor inom Arbetsförmedlingen.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.

§ 6

OECD:s globala parlamentarikerdagar 10–11 oktober 2019 i Paris

Kanslichefen informerade om utskottets representanter i OECD:s nätverk och OECD:s globala parlamentarikerdagar 10–11 oktober 2019 i Paris.

Utskottet beslutade att Patrik Björck (S) deltar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 8 oktober 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:3

§1-3

§ 4

§5-7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

X

Gulan Avci (L), förste vice ordf.

X

X

X

Mats Green (M), andre vice ordf.

X

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

X

Martin Ådahl (C)

X

X

X

Ali Esbati (V)

Josefin Malmqvist (M)

X

X

X

Ebba Hermansson (SD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

O

X

Serkan Köse (S)

X

X

X

Alexander Christiansson (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

X

Maria Nilsson (L)

X

X

X

SUPPLEANTER

Johanna Haraldsson (S)

O

O

X

Katarina Brännström (M)

Marianne Pettersson (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

X

X

X

Helena Bouveng (M)

Sara Gille (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

X

O

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Rebecka Le Moine (MP)

Vakant (M)

Cassandra Sundin (SD)

X

X

X

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

Roza Güclu Hedin (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.