Protokoll utskottssammanträde 2019/20:40

Trafikutskottets protokoll 2019/20:40

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:40

DATUM

2020-05-28

TID

09.40-09.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att tillåta följande personer: talman Andreas Norlén, riksdagsdirektör Ingvar Mattsson och chefen för utskottsavdelningen Monica Hall att närvara vid utskottssammanträdet.

Denna paragraf justerades omedelbart.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:39.

Luftfart (TU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:TU12.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

C-, V-, och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 28 maj kl. 10.30

Vid protokollet

Justeras den 2 juni 2020

Magnus Jacobsson

TRAFIKUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1 till protokoll

2019/20:40

§ 1-4

§

§

§

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

Anders Åkesson (C), förste vice ordf.

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf.

Maria Stockhaus(M)

Jasenko Omanovic (S)

Sten Bergheden (M)

Jimmy Ståhl (SD)

Teres Lindberg (S)

Anders Hansson (M)

Thomas Morell (SD)

Johan Büser (S)

Elin Gustafsson (S)

Helena Gellerman (L)

Patrik Jönsson (SD)

Emma Berginger (MP)

Åsa Coenraads (M)

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

Helena Antoni (M)

Gunilla Carlsson (S)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Monika Lövgren (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

Jessica Thunander (V)

Betty Malmberg (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Lotta Olsson (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Marlene Burwick (S)

Göran Lindell (C)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Johanna Haraldsson (S)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Marcus Selin (S)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Mattias Vepsä (S)

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

Louise Meijer (M)

X

Niklas Wykman (M)

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Katja Nyberg (SD)

X

Angelica Bengtsson (SD)

X

Jon Thorbjörnson (V)

X

Ola Johansson (C)

X

Roger Haddad (L)

X

Emma Hult (MP)

X

Camilla Brodin (KD)

O

N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen
V = Votering V = ledamöter som deltagit i handläggningen
U = Uppkoppling O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.