Protokoll utskottssammanträde 2019/20:41

Näringsutskottets protokoll 2019/20:41

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:41

DATUM

2020-06-04

TID

08.35–08.38

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Skärpt straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång (NU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:149 om skärpt straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 18 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 2 av SD-ledamöterna,

vid punkt 3 av S-, V- och MP-ledamöterna,

vid punkt 4 dels av M- och L-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna.

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 2 av V-ledamoten.

§ 2

Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning (NU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:159 om

kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 19 justerades.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet noterade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 juni.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 9 juni 2020

Lars Hjälmered


NÄRINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:41

§ 1–3

N/U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

Helene Hellmark Knutsson (S),

v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Monica Haider (S)

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

Lotta Olsson (M)

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

Åsa Eriksson (S)

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Peter Helander (C)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

Helena Antoni (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

Vakant (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (C)

Lorena Delgado Varas (V)

X

Åsa Coenraads (M)

Anne Oskarsson (SD)

Joakim Sandell (S)

X

Vakant (KD)

Isak From (S)

X

Helena Gellerman (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Ida Karkiainen (S)

X

Niels Paarup-Petersen (C)

Amanda Palmstierna (MP)

Lotta Finstorp (M)

X

Hans Wallmark (M)

X

Per Lodenius (C)

X

Olle Thorell (S)

X

Angelika Bengtsson (SD)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Fredrik Lindahl (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Hans Eklind (KD)

X

Karin Enström (M)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade via Skype

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.