Protokoll utskottssammanträde 2019/20:43

Finansutskottets protokoll 2019/20:43Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:43

Datum

2020-04-02

Tid

kl. 14:00–14:03

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset (FiU55)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:151 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU55.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. SD-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 2

Nästa sammanträde

Måndag 6 april 2020 kl. 16.00

Justeras

Fredrik Olovsson

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

Till protokoll

2019/20:43

§ 1–2

Ledamöter

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/

U

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

Adnan Dibrani (S)

Emil Källström (C)

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

Sofia Westergren (M)

Eva Lindh (S)

Josefin Malmqvist (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

X

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

X

Sultan Kayhan (S)

§ 1–2

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/

U

V

Alireza Akhondi (C)

X

Mathias Tegnér (S)

X

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.