Protokoll utskottssammanträde 2019/20:44

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:44

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:44

DATUM

2020-05-28

TID

09:00–09:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Komvux för stärkt kompetensförsörjning (UbU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:105 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:UbU22.

M-, SD-, C-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

Granskning av vitbok om artificiell intelligens (UbU20)

Utskottet fortsatte granskningen av COM(2020) 65.

Utskottet justerade utlåtande 2019/20:UbU20.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 28 maj 2020 kl. 10.30.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2019 (UbU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelserna 2019/20:RJ1 och 2019/20:RR3.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:UbU18.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 2 juni 2020

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:44

§ 1-3

§ 4

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

Pia Nilsson (S)

Lars Püss (M)

Patrick Reslow (SD)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Christensson (C)

Daniel Riazat (V)

X

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Robert Stenkvist (SD)

Linus Sköld (S)

Gudrun Brunegård (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Michael Rubbestad (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Maria Nilsson (L)

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

Noria Manouchi (M)

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

Aylin Fazelian (S)

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Andreas Carlson (KD)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

X

X

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Stina Larsson (C)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Jessica Rosencrantz (M)

X

X

Louise Meijer (M)

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

Per Schöldberg (C)

X

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

O

X

Johanna Haraldsson (S

X

X

Markus Selin (S)

X

X

Mattias Vepsä (S)

X

X

Niklas Karlsson (S)

X

X

Angelika Bengtsson (SD)

X

X

Katja Nyberg (SD)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

Maria Gardfjell (MP)

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.