Protokoll utskottssammanträde 2019/20:46

Finansutskottets protokoll 2019/20:46Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:46

Datum

2020-04-07

Tid

kl.14.00-14.01

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:45.

§ 2

Extra ändringsbudget för 2020 – Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset (FiU56)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:146.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU56.

M-, V- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Nästa sammanträde

Tisdag 14 april kl. 11.00

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:46

§ 1-3

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

Sofia Westergren (M)

Eva Lindh (S)

Josefin Malmqvist (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

X

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.