Protokoll utskottssammanträde 2019/20:46

Utrikesutskottets protokoll 2019/20:46

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:46

DATUM

2020-08-14

TID

09:00-10:55

NÄRVARANDE/

UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att delta på distans


Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Kenneth G Forslund (S), Hans Wallmark (M), Olle Thorell (S), Pyry Niemi (S), Håkan Svenneling (V), Margareta Cederfelt (M), Björn Söder (SD), Sara Heikkinen Breitholtz (S), Lars Adaktusson (KD), Janine Alm Ericson (MP), Anders Österberg (S), Magdalena Schröder (M), Robert Halef (KD), Sara Gille (SD), Cecilia Widegren (M) samt Mats Nordberg (SD) att vara uppkopplade per telefon.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Inför extrainsatt informell videokonferens mellan EU:s utrikesministrar (FAC)

Information från kabinettssekreterare Robert Rydberg med medarbetare från Utrikesdepartementet inför extrainsatt informell videokonferens mellan EU:s utrikesministrar.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om:
- att nästa sammanträde äger rum torsdagen den 10 september.
- motionstiden för proposition 2019/20:193.


Vid protokollet


Anne-Charlotte Gramén

Justeras den 10 september 2020


Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:46

§ 1-2

§ 3

§

LEDAMÖTER

N/U

V

N/U

V

N/U

V

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

U

U

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

U

U

Olle Thorell (S)

U

U

Hans Rothenberg (M)

Markus Wiechel (SD)

Pyry Niemi (S)

U

U

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Håkan Svenneling (V)

U

U

Margareta Cederfelt (M)

U

U

Björn Söder (SD)

U

U

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

U

U

Lars Adaktusson (KD)

U

U

Annika Strandhäll (S)

Fredrik Malm (L)

Ludvig Aspling (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

U

U

Magnus Ek (C)

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

U

U

Magdalena Schröder (M)

U

U

Jamal El-Haj (S)

Boriana Åberg (M)

X

Lars Andersson (SD)

Adnan Dibrani (S)

Linda Modig (C)

Yasmine Posio (V)

Tobias Billström (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

U

U

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

X

X

Sara Gille (SD)

U

U

Maria Gardfjell (MP)

Cecilia Widegren (M)

U

U

Mats Nordberg (SD)

U

U

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Nina Lundström (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Thomsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Daniel Bäckström (C)

Jasenko Omanovic (S)

Jessika Roswall (M)

X

X

Carina Ohlsson (S)

Pål Jonson (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.