Protokoll utskottssammanträde 2019/20:47

Finansutskottets protokoll 2019/20:47



Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:47

Datum

2020-04-14

Tid

kl.11.00-11.26

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) till följd av utbrottet av covid-19, samt andra initiativ på EU-nivå

Finansminister Magdalena Andersson, åtföljd av medarbetare från Finansdepartementet informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

Anmälningar

  • Inkomna skrivelser enligt lista.
  • Inget planerat sammanträde den 16 april.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:46.

§ 4

Ett nytt konto- och värdefackssystem (FiU33)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2019/20:83.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU33.

§ 5

Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet (FiU39)

Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2019/20:77.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:FiU39.

C-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 6

Nästa sammanträde

Tisdag 21 april kl. 11.00

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:47

§ 1-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

U

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Adnan Dibrani (S)

-

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

-

Jan Ericson (M)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

U

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

U

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

U

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

Sofia Westergren (M)

U

Eva Lindh (S)

Josefin Malmqvist (M)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

U

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

Håkan Svenneling (V)

X

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

X

Serkan Köse (S)

X

Anna Vikström (S)

X

Markus Selin (S)

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

U= Uppkopplad på telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.