Protokoll utskottssammanträde 2019/20:47

Trafikutskottets protokoll 2019/20:47

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:47

DATUM

2020-06-16

TID

11.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

Medgivande att vara uppkopplade via videolänk

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Anders Åkesson (C), Anna-Caren Sätherberg (S), Jimmy Ståhl (SD), Anders Hansson (M), Thomas Morell (SD), Johan Büser (S), Elin Gustafsson (S), Helena Gellerman (L), Emma Berginger (MP), Åsa Coenraads (M), Denis Begic (S), Helena Antoni (M), Monika Lövgren (SD) och Göran Lindell (C) samt en tjänsteman från trafikutskottets kansli att vara uppkopplade via videolänk.

Denna paragraf justerades omedelbart.

Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum i kammaren

Utskottet beslutade enhälligt att dagens sammanträde får pågå samtidigt som kammaren inleder arbetsplenum.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2019/20:45 och 2019/20:46.

Forskningsförmiddag för utskotten våren 2021

Utskottet beslutade att delta i forskningsförmiddagen under våren 2021.

Ärendet bordlades.

EU-sammanställning

EU-sammanställningen lades till handlingarna.

Bemyndigande om justering av protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att justera protokollet för dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 20 augusti kl.10.00 alternativt torsdagen den 10 september kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 16 juni 2020

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1 till protokoll

2019/20:47

§ 1-7

§

§

§

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

Anders Åkesson (C), förste vice ordf.

U

Magnus Jacobsson (KD) andre vice ordf.

X

Anna-Caren Sätherberg (S) tredje vice ordf.

U

Maria Stockhaus(M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Sten Bergheden (M)

X

Jimmy Ståhl (SD)

U

Teres Lindberg (S)

X

Anders Hansson (M)

U

Thomas Morell (SD)

U

Johan Büser (S)

U

Elin Gustafsson (S)

U

Helena Gellerman (L)

U

Patrik Jönsson (SD)

X

Emma Berginger (MP)

U

Åsa Coenraads (M)

U

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

U

Helena Antoni (M)

U

Gunilla Carlsson (S)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Monika Lövgren (SD)

U

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

Jessica Thunander (V)

X

Betty Malmberg (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Lotta Olsson (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

Marlene Burwick (S)

Göran Lindell (C)

U

N = Närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen
V = Votering V = ledamöter som deltagit i handläggningen
U = Uppkoppling O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.