Protokoll utskottssammanträde 2019/20:47

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:47

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:47

DATUM

2020-06-04

TID

08:25–08:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse (UbU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:60 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:UbU21.

M-, SD-, C- och KD -ledamöterna anmälde en reservation.
L-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad (UbU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2019/20:127 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2019/20:UbU23.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.
V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 (UbU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2019/20:75.

Utskottet justerade yttrande 2019/20:UbU5y.

M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 juni kl. 10.30.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras onsdagen den juni 2020

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:47

§ 1-4

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

Pia Nilsson (S)

Lars Püss (M)

Patrick Reslow (SD)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Christensson (C)

Daniel Riazat (V)

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Robert Stenkvist (SD)

Linus Sköld (S)

Gudrun Brunegård (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Michael Rubbestad (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Maria Nilsson (L)

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

Noria Manouchi (M)

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

Aylin Fazelian (S)

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

X

Anna Wallentheim (S)

Andreas Carlson (KD)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

X

Stina Larsson (C)

SUPPLEANTER FROM 2020-03-18

Karin Enström (M)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Hans Wallmark (M)

X

Arman Teimouri (L)

X

Helene Hellmark Knutsson (S)

X

Ida Karkiainen (S)

X

Isak From (S)

X

Olle Thorell (S)

X

Angelika Bengtsson (SD)

X

Fredrik Lindahl (SD),

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Hans Eklind (KD)

X

Helena Antoni (M)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.