Protokoll utskottssammanträde 2019/20:49

Finansutskottets protokoll 2019/20:49Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2019/20:49

Datum

2020-04-29

Tid

kl. 08.45-08.53

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

  • Utskottet beslutade att tillåta extern publicering av foto från utskottets sammanträde den 30 mars.
  • Inkommen skrivelse från Transportföretagen (dnr.1776-2019/20) anmäldes.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2019/20:48

§ 3

Förslag till initiativ om direktstöd till företag med anledning av coronaviruset

Utskottet behandlade förslag om utskottsinitiativ från (M), (SD), och (KD).

Utskottet beslutade att kalla Finansminister Magdalena Andersson till ett kommande sammanträde.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde
Prel. torsdag 7 maj kl. 10.30

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2019/20:49

§1-4

Ledamöter

N/U

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

-

Edward Riedl (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

U

Adnan Dibrani (S)

-

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jan Ericson (M)

U

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

U

Mats Persson (L)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Karolina Skog (MP)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Suppleanter

Fredrik Stenberg (S)

X

Sofia Westergren (M)

Eva Lindh (S)

U

Josefin Malmqvist (M)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

U

Ida Gabrielsson (V)

Saila Quicklund (M)

Ann-Christine From (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Kjell Jansson (M)

Jörgen Grubb (SD)

Clara Aranda (SD)

Johan Pehrson (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

Sultan Kayhan (S)

X

Alexandra Völker (S)

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

O

Henrik Vinge (SD)

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.