Protokoll utskottssammanträde 2019/20:50

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:50

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:50

DATUM

2020-06-16

TID

09:00–11:25

NÄRVARANDE/UPPKOPPLADE PER TELEFON

Se bilaga 1

Medgivande att vara uppkopplade per videolänk

Utskottet beslutade att tillåta följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Pia Nilsson (S), Lars Püss (M), Patrick Reslow (SD), Caroline Helmersson Olsson (S), Daniel Riazat (V),

Marie-Louise Hänel Sandström (M), Linus Sköld (S), Michael Rubbestad (SD), Annika Hirvonen Falk (MP), Maria Nilsson (L),

Roza Güclü Hedin (S), Aylin Fazelian (S), Mats Berglund (MP)

samt en tjänsteman från utbildningsutskottets kansli, att vara uppkopplade per videolänk.

Vidare tilläts generaldirektören Helen Ängmo, biträdande generaldirektören Tommy Lagergren och tf chefsjuristen Ingegärd Hilborn, samtliga från Skolinspektionen (punkt 1–2), generaldirektören Sven Stafström och huvudsekreteraren för medicin och hälsa Jan-Ingvar Jonsson, båda från Vetenskapsrådet, professorn Niklas Arnberg från Umeå universitet, professorn Tomas Bergström från Göteborgs universitet, docenten och överläkaren Soo Aleman från Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset samt VD Anders Blanck från LIF-de forskande läkemedelsföretagen (punkt 3), att vara uppkopplade per videolänk.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Information från Skolinspektionen om ägar- och ledningsprövning m.m.

Generaldirektören Helen Ängmo, biträdande generaldirektören Tommy Lagergren och tf chefsjuristen Ingegärd Hilborn, samtliga från Skolinspektionen, var uppkopplade per videolänk och informerade om

ägar- och ledningsprövning m.m.

Information från Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och LIF-de forskande läkemedelsföretagen om forskning rörande coronavirus och covid-19

Generaldirektören Sven Stafström och huvudsekreteraren för medicin och hälsa Jan-Ingvar Jonsson, båda från Vetenskapsrådet, professorn Niklas Arnberg från Umeå universitet, professorn Tomas Bergström från Göteborgs universitet, docenten och överläkaren Soo Aleman från Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset samt VD Anders Blanck från LIF-de forskande läkemedelsföretagen, var uppkopplande per videolänk och informerade om forskning rörande coronavirus och covid-19.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2019/20:49.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn (UbU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2019/20:162 och motioner.

Ärendet bordlades.

Förslag om utskottsinitiativ om en oberoende utredning av PISA 2018

Utskottet behandlade förslag om utskottsinitiativ om en oberoende utredning av PISA 2018 från ledamöterna från Moderaterna respektive Liberalerna.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras onsdagen den 17 juni 2020

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:50

§ 1-2

§ 3-9

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

N/U

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

Pia Nilsson (S)

U

U

Lars Püss (M)

U

U

Patrick Reslow (SD)

U

U

Caroline Helmersson Olsson (S)

U

U

Fredrik Christensson (C)

X

X

Daniel Riazat (V)

U

U

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

U

U

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Linus Sköld (S)

U

U

Gudrun Brunegård (KD)

X

X

Tomas Kronståhl (S)

Michael Rubbestad (SD)

U

U

Annika Hirvonen Falk (MP)

U

U

Maria Nilsson (L)

U

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

U

U

Noria Manouchi (M)

U

U

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

Aylin Fazelian (S)

U

U

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

X

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Andreas Carlson (KD)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

U

U

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Stina Larsson (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

U = ledamöter som varit uppkopplade per telefon

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.