Protokoll utskottssammanträde 2019/20:51

Utbildningsutskottets protokoll 2019/20:51

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2019/20:51

DATUM

2020-08-26

TID

14:00–14:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Medgivande att delta på distans

Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Roger Haddad (L), Pia Nilsson (S), Fredrik Christensson (C), Daniel Riazat (V), Marie-Louise Hänel Sandström (M), Linus Sköld (S), Gudrun Brunegård (KD), Maria Nilsson (L), Roza Güclü Hedin (S), Noria Manouchi (M),

Aylin Fazelian (S), Ilona Szatmari Waldau (V) och Pia Steensland (KD).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Förslag om utskottsinitiativ om genomförande av högskoleprovet 2020

Ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 2.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 1 september 2020 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 1 september 2020

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER

Bilaga 1

till protokoll

2019/20:51

§ 1-3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

Pia Nilsson (S)

X

Lars Püss (M)

X

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Christensson (C)

X

Daniel Riazat (V)

O

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Linus Sköld (S)

X

Gudrun Brunegård (KD)

O

Tomas Kronståhl (S)

Michael Rubbestad (SD)

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

X

Noria Manouchi (M)

O

Malin Larsson (S)

Johan Hultberg (M)

Jörgen Grubb (SD)

O

Aylin Fazelian (S)

X

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Andreas Carlson (KD)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

X

Niels Paarup-Petersen (C)

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

X

Ingemar Kihlström (KD)

Anna Sibinska (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Stina Larsson (C)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.